MICRO | medewerkersmagazine voor Makro & Metro

 

Met een nieuwe CEO aan het roer hebben Makro en Metro grootse plannen om hun marktaandeel in België een stevige duw in de rug te geven. Het personeelsblad Micro moet helpen om de neuzen van de medewerkers in dezelfde richting te krijgen. Stapel tekent voor het concept en de realisatie.

Medewerkers voorop

Micro is een blad voor en door alle medewerkers van Makro en Metro België en doet de strategie van de winkelgroep niet zonder meer uit de doeken, maar toont hoe de mensen op de werkvloer die in de dagelijkse praktijk brengen. Iedereen krijgt de kans om zijn steentje bij te dragen. Zelfs de naam van het blad werd gekozen op basis van een rondvraag onder het personeel.

Minitabloid

Tijdens veranderingsprocessen valt er heel wat te communiceren. Met een frequentie van zes nummers per jaar is Micro in staat om kort op de bal te spelen. Ook het relatief grote formaat – Micro is opgevat als een minitabloid – draagt bij tot de actualiteitswaarde van het blad, dat vooral mikt op personeelsleden die weinig of geen toegang hebben tot informatie op het intranet.

Leesplezier

Toch is Micro in de eerste plaats een magazine en geen krant. Met een hoop speelse rubrieken en veel visuele triggers ligt de instapdrempel laag en het leesplezier voor de medewerkers hoog. Zelfs de nieuwe CEO laat zich in het eerste nummer van zijn meest menselijke kant zien. Zo hebben wij het graag…