KWARTIER | tijdschrift voor az groeninge

 

Zelden zo enthousiast een ziekenhuis bezocht als toen az groeninge in Kortrijk ons vroeg om voor hen een patiëntenmagazine te maken dat anders is dan de rest. Stapel antwoordde met Kwartier, een bladconcept met de notie ‘tijd’ als bindend element.

Dagelijkse dynamiek

Kwartier probeert de dagelijkse dynamiek in het ziekenhuis te vatten. De klemtoon ligt op menselijke verhalen: warme portretten van mensen in de wachtzaal, een blik achter de schermen van uur tot uur, of een radiotherapeut die vertelt over de emotionele aspecten van zijn job.

Tastbare expertise

Daarmee onderscheidt Kwartier zich van traditionele ziekenhuismagazines, die vooral focussen op medische berichtgeving. De verhalen in het blad maken de expertise van az groeninge wel degelijk tastbaar, maar voor medische informatie verwijzen we door naar de website van het ziekenhuis. De kinderkatern in het hart van het blad – opgebouwd rond het figuurtje Zibi – sluit dan weer naadloos aan bij de kinderwebsite van het ziekenhuis.

Zorg centraal

Het achterliggende idee is dat je een patiënt tijdens het wachten op een ingreep of een diagnose niet moet bestoken met nog meer medische informatie. Kwartier brengt in de eerste plaats verstrooiing in de wachtzaal, maar schept ook vertrouwen: het toont az groeninge als een plaats waar de zorg voor mensen centraal staat. Allen daarheen?