ECOBOUWERS | campagneblad voor Bond Beter Leefmilieu

 

Ecobouwers Opendeur is een jaarlijks evenement van Bond Beter Leefmilieu (Vlaanderen) en écoconso (Brussel). Eigenaars van meer dan 150 duurzame woningen zetten twee weekends lang de deuren open voor mensen met bouw- en verbouwplannen. Stapel verzorgde de campagnemagazines.

Twee campagnemagazines

Over duurzaam bouwen en verbouwen kan je lezen tot je een ons weegt, maar niets gaat boven verhalen uit de eerste hand van mensen die het zelf hebben geprobeerd. Tijdens Ecobouwers Opendeur vertellen de eigenaars van meer dan 150 lage-energiewoningen, passiefhuizen en bio-ecologische woningen honderduit over hun ervaringen. Met twee campagnemagazines als bijlage bij De Standaard en Brussel Deze Week roept Stapel toekomstige bouwers en verbouwers op om deel te nemen aan het evenement.

Echte verhalen

Stapel gaf de voorgaande edities van Ecobouwers Magazine een grondige make-over. De publireportages werden vervangen door volwaardige redactionele content, en het huizenoverzicht werd drastisch gereduceerd door per provincie een aantal opmerkelijke projecten in de ecologische verf te zetten. In beide magazines staan de verhalen van duurzame (ver)bouwers centraal. Aan de hand van sprekende interieurreportages prikkelen we de lezer om zelf de handen uit de mouwen te steken.